CooL programma

CooL staat voor COaching Op Leefstijl. Het is een groepsprogramma gecombineerd met individuele gesprekken en begeleiding door een gecertificeerde leefstijlcoach. In 2 jaar tijd doorloop je 16 groepsbijeenkomsten en meerdere individuele gesprekken. Het programma is bedoeld voor mensen die af willen vallen.

CooL is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Sinds 1 januari 2019 wordt deze GLI door je zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, zonder gevolgen voor het Eigen Risico.

Aanmelden

Aanmelden voor het CooL-programma kan via je eigen huisarts of praktijkondersteuner. Hij/zij kan je vervolgens doorverwijzen naar mij, een gekwalificeerde uitvoerder van het CooL-programma.
Ik start half 2024 weer met een nieuwe CooL-groep. De groepssessies zullen plaatsvinden op vrijdagochtend in Wageningen.

Je komt in aanmerking voor het CooL-programma als je:

  1. 18 jaar of ouder bent;
  2. Overgewicht hebt (BMI 25-30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten of als je ernstig overgewicht hebt (BMI hoger dan 30);
  3. Je voldoende gemotiveerd bent. 

Wil je weten wat jouw BMI is? 

Je BMI bereken je als volgt: je gewicht (in kilo’s) gedeeld door je lengte (in meters) en dat nog een keer delen door je lengte. Maar je kunt natuurlijk ook deze calculator van het voedingscentrum gebruiken.

Hoe ziet het CooL-programma er uit?

CooL bestaat uit een Basisprogramma en een Onderhoudsprogramma. Het Basisprogramma van ongeveer 8 maanden bestaat uit:

  • 1 individueel intakegesprek van 1 uur
  • 8 groepssessies van 1,5 uur
  • 2 tussentijdse individuele gesprekken van 45 minuten

Het Onderhoudsprogramma heeft een soortgelijke opzet als het Basisprogramma, maar is verspreid over ongeveer 16 maanden.

Basisprogramma groepssessies

Sessie 1: Kleine stapjes, groot effect! Gericht op gedragsverandering, passende kleine acties leiden tot succes.
Sessie 2: Kom in beweging. In samenwerking met de buurtsportcoach.
Sessie 3: Lekker, gezond en bewust eten.
Sessie 4: Stress en herstel. Wat heeft slapen met afvallen te maken?
Sessie 5: Plannen en leefstijl.
Sessie 6: Verleidingen en valkuilen.
Sessie 7: Hoe gezond feest jij?
Sessie 8: Hoe blijf ik in beweging?

Onderhoudsprogramma groepssessies

Sessie 1: Over doelen en acties.
Sessie 2: Beweging, waar zit je kans? Welke stappen heb je al gezet en waar zitten nog kansen voor verbetering?
Sessie 3: Voeding. Etiketten lezen en marketing doorzien.
Sessie 4: Energiegevers en energienemers, goed voor jezelf zorgen.
Sessie 5: Wat is belangrijk? Overzicht creëren en keuzes maken.
Sessie 6: Succesvolle verandering.
Sessie 7: Omgaan met informatie. Over hypes en betrouwbare bronnen.
Sessie 8: Op eigen voet verder. Steun zoeken, persoonlijke kracht.

© World Obesity

Kan ik tussentijds stoppen?

Het is erg belangrijk dat je je als deelnemer inzet voor de volledige 2 jaar. Het programma is immers bedoeld om je leefstijl blijvend te veranderen, en dat kost tijd. Daarnaast is CooL een groepsprogramma, en voor een veilige sfeer en onderlinge ondersteuning is het belangrijk om een vaste groep te hebben. Omdat 2 jaar best lang lijkt, kijken zowel je huisarts als ik vóór aanvang van het programma goed naar jouw motivatie om dit traject volledig te doorlopen. Ook de regelgeving rondom de vergoedingen vanuit je Basisverzekering vraagt om het volledig doorlopen van het traject.

Hoeveel tijd gaat mij dit kosten? 

De eerste 8 maanden hebben we een intakegesprek van 1 uur, 8 groepssessies van 1,5 uur en 2 tussentijdse gesprekken van 45 minuten. De totale tijdsinvestering is dus 14,5 uur. Dit komt neer op gemiddeld 2 uur per maand plus de tijd die je hier zelf in stopt. Hoeveel dat is, verschilt per persoon. Over het algemeen is het wel zo: hoe meer tijd je hieraan besteedt, hoe sneller je resultaat ziet.

Het Onderhoudsprogramma bestaat ook uit een gesprek van 1 uur, 8 groepssessies en nog 3 individuele gesprekken, maar deze vinden plaats in 16 maanden. Het Onderhoudsprogramma kost je dus de helft minder tijd. Ook de tijd die je thuis besteedt aan je leefstijlverandering is uiteraard afhankelijk van jouw eigen wensen en inzet. Inmiddels zullen de veranderingen die je in het Basisprogramma hebt gedaan, je makkelijker af gaan en minder moeite en energie kosten.